Omaa osaamista voi kehittää luokkahuonekoulutusten rinnalla tai sijaan työssä oppimisen menetelmiä sekä oman työyhteisön tietotaitoa hyödyntäen. Digitalisaatio tuo käyttöön entistä monipuolisempia ja ajankohtaisempia ainesisältöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä, jotka mahdollistavat uudenlaiset tavat opettaa ja oppia. Opettajan ei tarvitse tietää tai osata kaikkea vaan kyetä osallistamaan opiskelijat omaan oppimiseensa. Opettajat auttavat opiskelijoita löytämään oikeat välineet, kanavat ja keinot tiedon hakemiseen ja työelämässä toimimiseen valmiiden tietopakettien jakamisen sijaan.

HenriAsenne videot löytyvät Youtube-palvelusta kolmella kielellä ja sivusto osoitteesta https://sites.google.com/site/henriasenne/home  Keskeinen ajatus on kannustaa kehittämään itseään monipuolisesti sisäisen yrittäjyyden kautta. Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan asennetta työhön, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, tiimityöskentelytaitoja ja kykyä vaikuttaa työpaikan toimintaan.