Aikuispedagogiikka ja työelämän ja yhteiskunnan muutos.

Luentotilaisuus on jaoteltu lyhyisiin pätkiin käytettävyyden helpottamiseksi.


1. Pedagogiikkaa vai didaktiikkaa?

Aikuispedagogiikka on aikuisten poikien opettamisen taitoa.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 3:30

2. Aikuisdidaktiikan käsiteviidakon kartoitusta

Muun muassa sumea käsite Blended learning - on konsulttien keksimää...
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 4:30

3. Viisi aikuispedagogiikan mallia

Opiskelijat, vähiten aikuiset opiskelijat, eivät ole itseohjautuvia...
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 3:58 

4. Oppimiskäsityksen pikakurssi

Opettajan hauki on usein täytetty kun kokemuspohjaa ei ole.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 3:29

5. Oppimiskäsitysten erot

Jos haluatte mennä sekaisin, lukekaa lisää kirjallisuutta.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 3:14

6. Oppimiskäsitykset kolmiossa

Miehet tykkää behavioristisesta oppimiskäsityksestä.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 5:16

7. Oppimisteoriaan ja filosofiaan perustuvat mallit

Behaviorismi on insinöörimalli, millä ei ole mitään tekemistä tietokoneitten kanssa.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 2:52

8. Aikuiskoulutuksen didaktiset mallit

Sosiokonstruktivismi on nykyhetken muotididaktiikka.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 4:52

9. Oppimiskäsitysten ja didaktisten mallien yksinkertaistettu sukupuu

Radikaalikonstruktionisti ei usko minkään olemassaoloon
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 1:14

10. Lähestymistapojen päämallit: behavioristinen ja kognitiivinen

Sosiokonstruktivismi on nykyhetken muotididaktiikka.
Katso luento. Video mp4 720p, kesto 7:24