Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittämisen toimintamallin ja ns. kolmen päivän koulutusoikeuden nimellä valmisteltuun lakipakettiin kuului muutoksia verolakeihin ja yhteistoimintalakeihin sekä kaksi uutta lakia: laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen korvaamisesta. Käytännössä nämä muutokset tarkoittavat mm. sitä, että työntekijällä on oikeus keskustella koulutustoiveista työnantajan kanssa ja työnantajalla on oikeus saada verovähennyksiä järjestetystä koulutuksesta, kunhan ne on kirjattu koulutussuunnitelmaan. Lakipaketin tavoitteena on suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille ja kaikille henkilöstöryhmille sekä lisätä koulutusta niille työntekijäryhmille, jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle.

Tämän julkaisun tarkoitus on avata keskustelu työpaikoilla osaamisen kehittämisen välineistä ja niiden käyttöönotosta sekä nostaa esiin kysymyksiä ja tarpeita jatkoselvityksiä varten.

Julkaisu löytyy sähköisenä verkkolehtenä tästä.
Lataa julkaisu tästä omalle koneellesi pdf-muodossa.