HUMAKista valmistuneen yhteisöpedagogi (AMK) Annika Kauhasen laatima opas sisältää käytännön vinkkejä siitä, mitä yhteisöpedagogi voi koulussa tehdä ja millaisiin rooleihin hän asettuu koulumaailmassa. Oppaan sisältöä voi hyödyntää esim. ay-liikkeen koulutiedottamisen toteutusta suunniteltaessa.

Opas löytyy täältä.