Tässä TSL:n entisen aineistotoimittajan Helvi Ollikaisen laatimassa verkkoaineistossa opastetaan yhdistystoimintaan selkokielellä. Aineisto sopii myös mm. maahanmuuttajien perehdyttämiseen yhdistytoiminnan perusteisiin.

http://papunet.net/selko/tietoa/vapaa-aika/yhdistystoiminta/