Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2008) ovat kirjoittaneet "Yhdistystoiminnan avaimet" -nimisen opintoaineiston yhdistystoiminnan kehittämiseen. Kirjan on tuottanut KSL ry.

Yhdistystoiminnan avaimet on opas, joka toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Se on suunnattu yhdistystoiminnasta kiinnostuneille, erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille.

Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -taidot yhdistystoimintaan.

Halutessa kirjan tiimoilta voidaan järjestää niin perinteinen kurssi kuin verkkokurssikin.

Kurssimateriaali löytyy täältä.