SAK ja ammattiliitto Pro julkaisemassa vuokratyöoppaassa käsitellään yrityksen oikeutta käyttää vuokratyötä ja vuokratyöntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia (työsuhteen kesto, palkkaus, työaika jne.) sekä käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajien vuokratyötä koskevia tiedonsaantioikeuksia ja oikeutta edustaa vuokratyöntekijöitä (myös omien vaihtamista vuokrattuihin).

Opas on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä vuokratyöntekijöille.

Oppaan ovat laatineet lakimies Anu-Tuija Lehto SAK:sta ja sektoripäällikkö Annemarje Salonen ammattiliitto Prosta.

Oppaan löydät osoitteesta www.vuokratyoopas.fi