Työelämätietoa maahanmuuttajille -aineiston teemoja ovat työsuhteet ja työehdot Suomessa, työsuojelu ja työturvallisuus, työmarkkinajärjestöt, suomalainen työkulttuuri ja tavat sekä suomalainen viestintä. Aineisto on tarkoitettu itseopiskeluun. Opettajat voivat käyttää aineistoa osana työelämän ja yhteiskunnallisten aineiden opetusta verkko- tai monimuotokursseilla.

Siirry opiskelemaan!