Useiden tutkimusten mukaan suomalainen työaika on joustavin koko Euroopassa.Työaikajoustot lähtevät kuitenkin useimmiten tuotannon tai työnantajan tarpeista eikä niinkään työntekijän. Työnantajalähtöisiä joustoja ovat esimerkiksi ylityöt, vuoro- ja yötyö sekä vastentahtoinen osa-aikatyö. Työntekijän tarpeisiin vastaaviin työaikajoustoihin kuuluvat muun muassa liukuva työaika, työaikatilit ja –pankit sekä mahdollisuus osaaikatyöhön.

Tässä oppaassa esitellään työaikaan ja työaikajärjestelmiin liittyviä kysymyksiä SAK:laisilla työpaikoilla. Lataa opas tästä.