Verkkoaineisto, joka koskee työpaikkojen tasa-arvoa löytyy osoitteesta:

http://www.kiljavanranta.fi/tietoa_tyoelamasta/tasa-arvo/

Tämä oppimismateriaali on tarkoitettu itseopiskeluun. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden kehittymistä tasa-arvo-osaajiksi, työyhteisöjen aloitteellisuutta tasa-arvoasioissa ja niiden tasa-arvosuunnittelua.

Materiaali lisää osallistujien tasa-arvotietämystä ja –taitamista ja luo edellytyksiä työpaikan tasa-arvotoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on tukea naisten itsetuntoa ja lisätä tietoisuutta sukupuolesta ja sen merkityksestä.