Tässä pdf-tiedostossa selvitetään luottamusmiehen asemaan liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Esillä ovat mm. edustamisoikeus, syrjintäkielto, luottamusmiehen irtisanomis- ja lomautussuoja, salassapitovelvollisuus, työsuojeluun ja työterveydenhuoltoon liittyvät oikeudet sekä palkkaan ja työaikaan liittyvät oikeudet sopia asioista. Oppaan voit ladata täältä.