Luottamushenkilö työpaikan kriisissä -verkkoaineisto on tarkoitettu tukemaan kriisin keskelle joutuvia luottamushenkilöitä löytämään parhaat mahdolliset selviytymiskeinot kriisissä olevalle työpaikalle.

Aineisto keskittyy niihin työpaikkakriiseihin, joihin liittyy tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuvia työpaikkamenetyksiä tai lomautuksia. Se jakautuu neljään kokonaisuuteen:

  1. Kriisin ennakointi
  2. Irtisanomistilanne
  3. Neljä kertomusta kriisistä ja
  4. Yhteistoimintaneuvottelut

Tekstisisällön lisäksi aineisto sisältää videomateriaalia ja jokaisella aineiston sivulla on vuorovaikutteinen lomake, jonka avulla kerätään anonyymisti lukijoiden omia kokemuksia liittyen ao. sivulla käsiteltyyn sisältöön. Jokainen aineiston käyttäjä voi antaa vinkkejä tai tehdä kehittämisehdotuksia ko. sivun asiasisältöön liittyen. Osa niistä julkaistaan lyhennettyinä em. sivuilla.

Luottamushenkilö työpaikan kriisissä -aineisto: www.tyopaikankriisi.fi