SAK on yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen, Siirtolaisinstituutin ja BSLN-verkoston kanssa julkaissut erinomaisen oppaan "Faktaa ja fiktiota maahanmuutosta". Opasta on saatavissa rajoitetusti painettuna SAK:sta, mutta se on myös ladattavissa pdf-muodossa täältä.

Oppaan ensimmäinen osa antaa vinkkejä siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon maahanmuuttajien jäsenhankinnassa. Monet maahanmuuttajista tulevat maista, joissa ay-liikkeen asema poikkeaa suomalaisesta. Oppaan toisessa osassa ”Faktaa ja fiktiota” esitellään yleisiä käsityksi ja ennakkoluuloja maahanmuuttajista. Alan asiantuntijat vastaavat näihin väitteisiin. Lopusta löytyy tilastoja Suomessa asuvista maahanmuuttajista sekä hyödyllisiä linkkejä maahanmuuttajille tarkoitettuun aineistoon.