Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea on SAK:n tuottama verkko-opintoaineisto, joka käsittelee suomalaisen ay-liikkeen pitkää, yli sadan vuoden historiaa työntekijöiden edunvalvojana. Osoitteesta www.ay-historia.fi löytyvä opintoaineisto on suunnattu sekä ay-liikkeen oppilaitosten historian opetukseen että koulujen historianopetuksen tueksi.

Ay-liikkeen neljä sukupolvea -opintoaineisto rakentuu sukupolviajattelun varaan. Sukupolvet ovat raivaajasukupolvi, rakentajasukupolvi, edunvalvojasukupolvi ja uusi ay-sukupolvi. Kustakin sukupolviosasta löytyy Työläisen elämää -osio, jossa läpikäydään kyseisen sukupolven elämänvaiheet pähkinänkuoressa. Osiota seuraa kansallisen tason tarkastelu, joka päättyy sukupolven saavutusten esittelyyn palkansaajien näkökulmasta.

Kansallisen tason jälkeen lukija pääsee tutustumaan paikallistason ammattiyhdistysliiketoimintaan. Jokaisen sukupolviosan lopusta löytyy lisäksi kirjallisuusluettelo ja pohdiskelukysymyksiä.